Seirbhísí ar Líne don Rialtas Áitiúil

Closed 18 Aug 2023

Opened 1 Aug 2023

Overview

Tá an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) ag obair faoi láthair ar Straitéis Dhigiteach agus TFC Rialtais Áitiúil a fhorbairt agus ba mhaith leat d’aiseolas a fháil. Is leatsa na seirbhísí Rialtais Áitiúil, agus ba mhaith linn cloisteáil uait faoin gcaoi is fearr is féidir iad a sheachadadh go digiteach. Beidh torthaí an tsuirbhé mar bhonn eolais do Straitéis nua Rialtais Áitiúil agus TFC.

Tá 20 ceist sa suirbhé agus tógfaidh sé tuairim is 5 nóiméad lena líonadh isteach. 

Is freagraí anaithnide iad gach freagra ar an suirbhé.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Website
  • Twitter
  • Facebook
  • Newsletter