Páirceanna: Suirbhé Súgartha agus Áineasa

Closed 30 Jun 2022

Opened 11 May 2022

Overview

Tá an suirbhé seo mar chuid den chomhairliúchán chun straitéis súgartha agus áineasa a sholáthar do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus tá sé á dhéanamh ag Communiqué International thar ceann Roinn Forbartha Pobail agus Cultúir dlr. Is é aidhm an tsuirbhé éisteacht le do thuairimí ar na deiseanna agus  acmhainneacht le haghaidh súgartha agus áineasa i gContae dlr. Beidh an fhaisnéis ar fad a chuirfear ar fáil faoi rún agus ní úsáidfear í ach amháin chun tacú le ceapadh na straitéise. Ní thógfaidh sé níos mó ná 8 nóiméad ort. Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh ann.

Glacaim leis go dtoilím, trí fhreagra a thabhairt ar an suirbhé seo, go n-úsáidtear an fhaisnéis chun an straitéis Súgartha agus Áineasa dlr a dhéanamh.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Playgrounds