Suirbhé Súgartha agus Áineasa dlr

Page 1 of 3

Closes 30 Jun 2022

Introduction

1. Cad is ainm duit?
2. Cén chuid de Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ina gcónaíonn tú?
(Required)
3. Cén aoisghrúpa ina bhfuil tú?
(Required)
4. Cé acu díobh seo a leanas a chuireann síos ar do riachtanais súgartha nó áineasa? (Cuir tic in aon bhosca amháin)
(Required)
5. Cén fáth a gceapann tú go bhfuil an súgradh nó an t-áineas tábhachtach? Cuir tic i mboscaí 1-5 de réir do rogha.
(Required)
6. Conas a mhothaíonn tú nuair a úsáideann tú áiseanna súgartha nó áineasa? (Rátáil 1-8 de réir tábhachta)
7. Cé chomh héasca is atá sé duit spásanna áineasa agus súgartha áitiúla a bhaint amach? (Cuir tic sa bhosca)
8. Conas a mheasfá áiseanna áineasa agus súgartha i do cheantar?
(Required)
9. Má tá riachtanais bhreise agat, an bhfuil tacaíochtaí ar leith ann a theastaíonn uait chun cabhrú leat níos mó taitneamh a bhaint as áineas agus súgradh?
10. Inis dúinn cén cineál spásanna áineasa agus súgartha is fearr leat? Cén fáth?
11. Inis dúinn cad iad na spásanna áineasa agus súgartha atá ann cheana féin a dteastaíonn feabhas orthu i do thuairim? Cén fáth?
12. Inis dúinn cén cineál spásanna nua le haghaidh áineasa agus súgartha ba mhaith leat a fheiceáil i do cheantar? (Cuir tic sa bhosca) de réir do rogha – 1 gan a bheith tábhachtach agus 6 an-tábhachtach
13. Conas a d'athraigh Covid an chaoi a n-imríonn tú? Cuir tic le 1-6 de réir do rogha – 1 an ceann is lú tábhacht agus 6 an ceann is tábhachtaí
14. An bhfuil TEACHTAIREACHT MHÓR agat ba mhaith leat a insint dúinn faoin súgradh? Má TÁ, céard í féin?